Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

לקבלת הצעה ומידע נוסף

השאירו פרטים

  ביטוח אחריות מקצועית רפואית

  לידרים הינה אחד הגורמים הבולטים בתחום ביטוחי האחריות הרפואית – כאשר היא מייעצת למוסדות רפואיים מהגדולים בישראל (כולל בתי חולים ציבוריים ופרטיים וקופות חולים) לצורך ניהול הסיכונים הרפואיים הן בפן החוזי והן בפן הביטוחי. 

  הצוות המתמחה בנושא הינו בעל היכרות מעמיקה עם עולם הביטוח, ניהול הסיכונים ותביעות אחריות מקצועית ובפרט – רשלנות מקצועית רפואית על כל המשתמע מכך. ייחודו של הצוות ומומחיותו, בכך שמייצר פתרונות בדמות מוצרי ביטוח המותאמים למידותיו של כל מוסד וארגון וזאת, לאחר בחינת צרכיו הספציפיים והיכרות עם מכלול הפקטורים המהווים בסיס לבניית תוכנית ביטוח מתאימה לרבות אופיו של הארגון וסיווגו, הצוות הרפואי והפארא-רפואי וכן קביעת מדיניות ניהול הסיכונים המתאימה.

  צוות לידרים האמון על תחום זה, מנוסה במתן פתרונות למכלול סוגיות וצרכים ובין היתר:

  • בניית והתאמת תכניות לביטוח אחריות מקצועית רפואית, לרבות מגוון פתרונות ומסלולי כיסוי לפרקטיקה פרטית.
  • ניהול מו"מ אסטרטגי מול שוק הביטוח בארץ ובעולם, לרבות ברוקרים ומבטחים בינלאומיים מובילים, לצורך השגת התוכנית הביטוחית המיטבית בתנאים האופטימליים ללקוח.
  • ליווי וייעוץ מלא ומקצועי במגוון הסוגיות השוטפות העולות לאורך שנת הביטוח, לרבות טיפול במכלול ההתאמות הנדרשות בכיסויים הביטוחיים (הרחבות, שינויים, תוספות וכו').
  • ייעוץ מקצועי בתחום ניהול הסיכונים ותביעות הרשלנות המקצועית הרפואית, לרבות ייעוץ לעניין הכיסוי הביטוחי והערכות הסיכון.
  • ייעוץ וסיוע בניסוח סעיפי אחריות שיפוי וביטוח בהסכמים בהם מתקשר המוסד הרפואי במהלך שנת הביטוח ומתן מעטפת משפטית המתאימה לתוכנית הביטוחית הייחודית שלו.
  • ייעוץ לעניין אישורי ביטוח – הן של המוסד הרפואי והן של גורמים שונים המתקשרים עמו, לרבות הצוות רפואי. 

   

  עסקאות בולטות בהן הייתה מעורבת לידרים, כוללות בין היתר את הקמת ותפעול תכנית ביטוח לבית חולים ציבורי חדש – 'אסותא אשדוד', טיפול בבית החולים 'אלישע' וייעוץ למרכזים הרפואיים של 'אסותא'.

   

  לידרים המתמחים בנושא:

  עודד חיימוב, בקי כהן, מור מנקדי

  תחומי התמחות נוספים

  לכל תחומי התמחות
  מיתוג וקידום באינטרנט מיתוג וקידום באינטרנט