Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

לקבלת הצעה ומידע נוסף

השאירו פרטים

  ביטוח סייבר

  לידרים מתמחה בעריכת ביטוחי סייבר ובהתאמת פתרונות ביטוחיים ייחודיים בהתאם לפרופיל הסיכון ולחשיפות הסייבר הייחודיות של כל תאגיד בתחומי הפעילות השונים, לרבות מוסדות פיננסיים, חברות בתחום האנרגיה והתשתיות, חברות יצרניות ותאגידים רב-לאומיים הפועלים בעשרות מדינות ברחבי העולם ועוד.

  בעקבות הצורך הגובר בהתמודדות מול איומי סייבר שהפכו עם השנים למתוחכמים והרסניים יותר ושינויי החקיקה והרגולציה שעודכנו לאחרונה בארץ ובעולם, ניכר שביטוח זה הפך להיות מרכיב קריטי ובלתי נפרד במערך ניהול הסיכונים של התאגיד. נזק עקב אירוע סייבר עלול להסתכם בעלויות משמעותיות מאוד ולהוות נטל פיננסי מהותי ואיום אסטרטגי על המשך פעילות התאגיד, כשלרוב נזקים אלה אינם מכוסים במסגרת מערך הביטוח העסקי המסורתי. פוליסת ביטוח סייבר נועדה ללוות את המבוטח במקרה של אירוע סייבר ולהגן עליו מפני האחריות והעלויות הכספיות הנובעות ממנו, במישרין או בעקיפין. הפוליסה מעניקה שיפוי כספי למבוטח כדי לסייע לו בהתמודדות בעת אירוע, בין היתר לטובת קבלת שירותים מיועצי IT ומומחי סייבר, יועצים משפטיים, יח"צ ועוד.

  בעולם בו תאגידים נדרשים לנהל סיכוניהם בהתחשב בחשיפות אלה ולצורך המשך פעילות וצמיחה עסקית – ביטוח סייבר הינו כלי שימושי ואפקטיבי אשר נועד לסייע בניהול אירוע סייבר, לכסות את אובדן הרווחים שעלול להיגרם ולהקטין את יתר החשיפות הפיננסיות כתוצאה מהאירוע. תהליך עריכת ביטוח סייבר הינו תהליך מורכב אשר דורש ייעוץ מקצועי בנוגע לניהול הסיכונים והחשיפות הקיימות לתאגיד, היבטים משפטיים וכיו"ב וקיימת חשיבות רבה לליווי מקצועי ע"י גוף המתמחה בתחום זה לשם התאמת הכיסוי הביטוחי הנאות, בהתאם לצרכים הייחודיים של כל תאגיד.

   

  לידרים המתמחים בנושא:

  אלדד נוי, אורן ורבר

  תחומי התמחות נוספים

  מיתוג וקידום באינטרנט מיתוג וקידום באינטרנט