Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

לקבלת הצעה ומידע נוסף

השאירו פרטים

  הילה מולכו, עו"ד

  מנהלת המחלקה המשפטית

  03-7530544

  פרופיל

  הילה הצטרפה ללידרים בשנת 2009 כעו"ד במחלקה המשפטית וכיום מנהלת צוות של 3 עורכי דין, אשר יחדיו מעניקים ללקוחות המשרד שירותי עריכה וניסוח של סעיפי אחריות שיפוי וביטוח בחוזים והתקשרויות השונות שלהם עם צדדים שלישיים.

  סיוע בהגדרת והתווית מדיניות ניהול סיכונים של הלקוחות בהתקשרויותיהם העסקיות, ניסוח סעיפי מסגרת להתקשרויות שכיחות של הלקוחות בתיאום יועציהם המשפטיים.

  להילה ניסיון רב בטיפול וניסוח סעיפי חבות שיפוי וביטוח בהסכמים, לרבות ניהול מו"מ בתחומים מגוונים הכוללים בין היתר נדל"ן, הסכמי רכישה ופרויקטי בניה (התקשרויות עם קבלנים, יועצים, שוכרים), נותני שירותים, ספקים, מכרזים, הפצה, קמעונאות ועוד, הכל בהתאם לתחום עיסוקו של הלקוח ותוך שמירה על אינטרס הלקוח, התאמת ההתחייבויות החוזיות למערך הביטוח הקיים והתאמת המערך בהתאם לצרכי ופעילות הלקוח.

  כמו כן, מנהלת תיקי לקוחות בתחום האלמנטרי. ניהול שוטף, בניית והתאמת מערך הביטוח של הלקוח לצרכיו ולפעילותו העסקית, מתן ייעוץ שוטף, עבודה מול חברות הביטוח, הכנת חוות דעת.

  ניסיון מקצועי והשכלה

  ניסיון מקצועי

  2009 - היום "לידרים"

  2009 - 2007: מתמחה ועורכת דין במשרד קנטור ושות' (כיום משרד דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות') בתחום ההייטק ושוק ההון

  2006 - טרום התמחות בתחום דיני הנזיקין, משרד מ.בן ארצי

  השכלה

  2008: חברה בלשכת עורכי הדין בישראל

  2005: קורס גישור, פתרון סכסוכים בדרכי שלום בשיתוף מכון נווה צדק

  2003-2007: בוגרת תואר ראשון במסלול המשולב למשפטים ומנהל עסקים (התמחות- מימון), המסלול האקדמי המכללה למנהל

  תחומי התמחות במשרד

  טיפול בסעיפי אחריות שיפוי

  ביטוח בהתקשרויות חוזיות

  ביטוחים אלמנטריים

  ניסיון מקצועי והשכלה

  ניסיון מקצועי

  2009 - היום "לידרים"

  2009 - 2007: מתמחה ועורכת דין במשרד קנטור ושות' (כיום משרד דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות') בתחום ההייטק ושוק ההון

  2006 - טרום התמחות בתחום דיני הנזיקין, משרד מ.בן ארצי

  השכלה

  2008: חברה בלשכת עורכי הדין בישראל

  2005: קורס גישור, פתרון סכסוכים בדרכי שלום בשיתוף מכון נווה צדק

  2003-2007: בוגרת תואר ראשון במסלול המשולב למשפטים ומנהל עסקים (התמחות- מימון), המסלול האקדמי המכללה למנהל

  מיתוג וקידום באינטרנט מיתוג וקידום באינטרנט