Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

לקבלת הצעה ומידע נוסף

השאירו פרטים

  מור מנקדי, עו"ד

  עוזרת למנהל תיקי לקוחות בתחום ביטוח נושאי משרה וסיכונים מיוחדים

  03-7539424

  פרופיל

  התמחותה העיקרית של מור הינה בתחום ביטוחי אחריות נושאי משרה ואחריות מקצועית לחברות ציבוריות וארגונים גדולים במשק.

  ניסיון מקצועי והשכלה

  ניסיון מקצועי

  2019- היום - מנהלת תיקי לקוחות בלידרים יועצים לניהול סיכונים בע"מ

  2018-2019 – עו"ד במשרד עורכי דין ניצן מרום ושות'

  2016-2017 – מתמחה במשרד עו"ד מנשה אליאס

  השכלה

  תואר ראשון במשפטים, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

  תואר שני במשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

  תחומי התמחות במשרד

  ביטוח אחריות נושאי משרה

  ביטוח אחריות מקצועית

  ניסיון מקצועי והשכלה

  ניסיון מקצועי

  2019- היום - מנהלת תיקי לקוחות בלידרים יועצים לניהול סיכונים בע"מ

  2018-2019 – עו"ד במשרד עורכי דין ניצן מרום ושות'

  2016-2017 – מתמחה במשרד עו"ד מנשה אליאס

  השכלה

  תואר ראשון במשפטים, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

  תואר שני במשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

  מיתוג וקידום באינטרנט מיתוג וקידום באינטרנט