Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

לקבלת הצעה ומידע נוסף

השאירו פרטים

  עודד חיימוב, עו"ד

  שותף, מנכ"ל

  03-7530534

  פרופיל

  עודד יסד את שרותי הביטוח לעסקים גדולים של חברת לידרים בשנת 1999, לאחר 11 שנות עבודה באחת מסוכנויות הביטוח הגדולות בישראל, בה שימש בתפקידו האחרון כסמנכ"ל שיווק. מאז 1999 עודד משמש כמנכ"ל לידרים ומנהל את כל פעילויות החברה. לעודד ניסיון עשיר בביטוחי רכוש וחבויות ועבודתו מתמקדת בביטוחי חברות הפועלות בתחום האנרגיה והתשתיות, ביטוחי אחריות נושאי משרה לרבות טיפול בתביעות מורכבות לחברות הנסחרות בארץ ובחו"ל, ביטוחי מפעלי תעשייה גדולים, ביטוחי הקמה ונדל"ן ובדיקות נאותות בעסקאות של רכישות ומיזוגים. עודד מייעץ לחברות תעשייה מהגדולות במשק בנושאי ביטוח מגוונים, לרבות טיפול מול המבטחים בתביעות ייצוגיות או נגזרות וכן בהליכים הנוגעים לעבירות "צווארון לבן".

  במהלך שנותיו בלידרים הוביל עודד עסקאות ביטוח גדולות בשוק הישראלי. הידע והניסיון שרכש מיושמים על ידיו, הלכה למעשה, בעסקות ביטוח מורכבות ובטיפול בתביעות ביטוח שבהן הוא מעורב. עודד יוזם ומוביל פיתוח של מוצרי ביטוח חדשים לשוק הישראלי ומתמחה ביצירת תחרות בן שווקי ביטוח שונים לטובת לקוחות החברה. עודד מומחה לאופן ניהול משברים בפן הביטוחי ותומך בהנהלת המבוטח ויועציו המשפטיים, במשברים הנובעים מתביעות רכש גדולות, תביעות ביטוח המערבות חקירות של רשויות מוסמכות, חבות המוצר, אחריות מקצועית, נושאי משרה ופשיעה.

  ניסיון מקצועי והשכלה

  2002 – חבר לשכת עוה"ד בישראל

  CLU - 1995 – המכללה לביטוח בתל אביב

  תואר ראשון במשפטים, המכללה האקדמית למשפטים רמת גן

  תחומי התמחות במשרד

  ביטוחי רכוש וחבויות לחברות אנרגיה

  תשתיות

  נדל"ן

  מוסדות פיננסיים

  ביטוחים רב לאומיים

  ביטוח מצגים בעסקאות רכישה

  בדיקות נאותות וביקורת פנים

  ניסיון מקצועי והשכלה

  2002 – חבר לשכת עוה"ד בישראל

  CLU - 1995 – המכללה לביטוח בתל אביב

  תואר ראשון במשפטים, המכללה האקדמית למשפטים רמת גן

  מיתוג וקידום באינטרנט מיתוג וקידום באינטרנט