Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

לקבלת הצעה ומידע נוסף

השאירו פרטים

  רן ורנר, עו"ד

  מנהל תיקי לקוחות ביטוח נושאי משרה וכן חבר במחלקה המשפטית של החברה

  03-7530550

  פרופיל

  רן מנהל תיקי לקוחות בתחום ביטוח אחריות נושאי המשרה במגוון תחומים: חברות ציבורית במגוון רחב של ענפים, בין אם נסחרות בארץ ובין אם נסחרות בחו"ל, תאגידים פרטיים, עמותות ועוד. בין היתר, רן מטפל בכיסוי פעילותם השוטפת של נושאי המשרה, וכן ליווי ועריכת ביטוחים מורכבים במסגרת אירועים המהווים אבני דרך עבור התאגיד כגון הנפקות ראשוניות לבורסה (IPO), מיזוגים ורכישות, וכן הפעלת הפוליסות, ליווי ובקרה במקרה של תביעה, חקירה, וכיו"ב לצורך מימוש זכויותיהם כמבוטחים.

  כחלק מחברותו במחלקה המשפטית של החברה, רן מסייע בטיפול בסעיפי אחריות, שיפוי וביטוח בחוזים והתקשרויות השונות של לקוחות המשרד עם צדדים שלישיים, לרבות ניהול המו"מ על סעיפים אלו, וזאת בתחומים מגוונים הכוללים, בין היתר, גם את עריכת סעיפי הביטוח בהסכמי ההקמה (EPC) וההפעלה והתחזוקה (O&M) של פרויקטים גדולים מתחום התשתיות כגון הקמתם של תחנות כוח ומתקני התפלה, הכל בהתאם לתחום עיסוקו של הלקוח ותוך שמירה על אינטרס הלקוח, התאמת ההתחייבויות החוזיות למערך הביטוח הקיים והתאמת המערך בהתאם לצרכי ופעילות הלקוח.

  ניסיון מקצועי והשכלה

  ניסיון מקצועי

  2015-2019 – מנהל תיקי ביטוח נושאי משרה ודירקטורים וכן עו"ד במחלקה המשפטית בלידרים

  2013-2015 – עו"ד במחלקה המשפטית בלידרים

  2009-2012 – עו"ד במשרד עורכי דין לוי מי-דן ושות', עורכי דין

  2008-2009 – מתמחה במשרה עורכי הדין לוי מי-דן ושות', עורכי דין

  השכלה

  תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת תל-אביב

  תואר ראשון בכלכלה, אוניברסיטת תל-אביב

  תואר שני במנהל עסקים, אוניברסיטת תל-אביב

  תחומי התמחות במשרד

  אנרגיה

  תשתיות

  אחריות נושאי משרה

  ניסיון מקצועי והשכלה

  ניסיון מקצועי

  2015-2019 – מנהל תיקי ביטוח נושאי משרה ודירקטורים וכן עו"ד במחלקה המשפטית בלידרים

  2013-2015 – עו"ד במחלקה המשפטית בלידרים

  2009-2012 – עו"ד במשרד עורכי דין לוי מי-דן ושות', עורכי דין

  2008-2009 – מתמחה במשרה עורכי הדין לוי מי-דן ושות', עורכי דין

  השכלה

  תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת תל-אביב

  תואר ראשון בכלכלה, אוניברסיטת תל-אביב

  תואר שני במנהל עסקים, אוניברסיטת תל-אביב

  מיתוג וקידום באינטרנט מיתוג וקידום באינטרנט