Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

לקבלת הצעה ומידע נוסף

השאירו פרטים

  ביטוחים רב לאומיים

  כחברה מובילה בעלת ניסיון רב וקשרים בשווקים בינלאומיים, אנו מאפשרים עריכת מערכי ביטוח רב לאומיים לחברות ולתאגידים רב לאומיים, וכן מתן שירות לפעילות ולהשקעות של גופים ישראליים בכל העולם.

  לידרים הינה בעלת מניות והשותף הישראלי ב-Assurex Global – הרשת הפרטית הגדולה בעולם של ברוקרים רב לאומיים (www.assurexglobal.com). החברות ברשת מאפשרת לנו מתן שירותים בתחום הביטוח לחברות גלובליות בלמעלה מ-100 מדינות.

  תהליך הגלובליזציה גרם לכך כי עסקים רבים מרחיבים את פעילויותיהם למדינות שונות בעולם. חברות מתרחבות באמצעות הקמת חברות בת במדינות שונות ו/או רכישת חברות הפועלות בתחום עיסוקן. חברות גלובליות מעוניינות לרכז את השליטה במערך ביטוחיהן ולערוך ניהול סיכונים אחיד ומקצועי לחברה ולכל חברות הבת בה. שליטה כאמור מושגת באמצעות עריכת תכנית ביטוח רב לאומית המותאמת לחשיפות הרלוונטיות לפעילות החברה ולמדינות בהן היא פועלת, וכן להשפעות הדדיות בין חברות הקבוצה. הפוליסה נבנית בהתאמה לשווקים המקומיים בהם פועלת החברה, בשפה ועל פי החוקים והנהלים המקובלים בהם.

  פיתוח תכנית ביטוח רב לאומית כרוך באיסוף מידע נרחב הנוגע לצרכי הלקוח בכל מדינה ולכיסויים הביטוחים ותוכניות הביטוח הקיימות. הניסיון הרב של לידרים בתחום, בצירוף הקשרים בשווקים הבינלאומיים, מהווים יתרון לכל חברה ותאגיד בישראל, שפועלים מחוץ לגבולות המדינה.

  עסקאות בולטות בהן טיפלה לידרים כוללות נכסים של ישראלים בחו"ל וכן עשרות חברות רב לאומיות ובכללן ישקר, אבן קיסר ודלתא.

   

  לידרים המתמחים בנושא:

  עודד חיימוב, דיויד גורדון, אורן ורבר, יעל ויזל פינטו, לין בן דור, יעל שוחט

  תחומי התמחות נוספים

  לכל תחומי התמחות
  מיתוג וקידום באינטרנט מיתוג וקידום באינטרנט