Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

לקבלת הצעה ומידע נוסף

השאירו פרטים

  ביטוח זיהום סביבתי

  עם ההחמרה בנזקי איכות הסביבה בישראל ובעולם, נדרשים גופים רבים למציאת פתרונות ביטוחים לתקלות ולאסונות הגורמים לנזקים לסביבה. לידרים מציעה פתרונות רבים לביטוחי זיהומים סביבתיים, המעניקים הגנה נרחבת במקרים של פגיעה בסביבה, זיהום סביבתי מצטבר וזיהומים בלתי צפויים. הכיסויים מעניקים הגנות מפני נזקי גוף ורכוש העלולים להיגרם כתוצאה מאירוע זיהומי.

  הפוליסה מיועדת לעסקי מסחר ותעשייה, מפעלי ייצור, תחנות דלק, אתרי פסולת ועוד, אשר עלולים להיחשף בפני אחריות משפטית וכספית במקרה של זיהום, וכמובן לנושאי משרה באותם ארגונים וגופים. הפוליסות מעניקות כאמור הגנה מפני נזקים העלולים להיגרם לאותם גורמים, כולל כיסוי עלויות פינוי פסולת באתרים ומחוצה להם. בימים אלה בהם האכיפה והענישה החמירו משמעותית, וזאת לצד מודעות הולכת וגוברת של אזרחים וארגונים ירוקים, ארגונים רבים הופכים חשופים יותר לתביעות משפטיות.

  תחומי התמחות נוספים

  לכל תחומי התמחות
  מיתוג וקידום באינטרנט מיתוג וקידום באינטרנט