Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

לקבלת הצעה ומידע נוסף

השאירו פרטים

  ביטוח מסחרי

  כל עסק עומד בפני סיכונים רבים הנובעים מנזק לגוף או לרכוש של המבוטח ו/או של צד ג'. ללידרים יש את האפשרות לנתח את החשיפות השונות ולבנות מערך ביטוח שיסייע בניהול הסיכונים של העסק, כך שבמקרה של אירוע ביטוחי, יוכל העסק לקבל מהמבטחים פיצוי על פגיעה ברכושו והפרעה עיסקית לפעילותו השוטפת. אנו יודעים שהיכולת לספוג נזקים אינה גדולה, ותכנון הולם של מערך ביטוח מתאים על ידי אנשי המקצוע הנכונים, מאפשרת לבעלי העסק, להתכונן בצורה המיטבית לכל תרחיש שעלול לפגוע בעסק המבוטח.

  אנשי המקצוע שלנו יודעים להתאים לכל עסק את חליפת הביטוח הדרושה לו, שכן מדובר במוצר מורכב הדורש התאמה ספציפית של כיסויים, הנתפרים למידותיו של כל עסק ועסק. הניסיון הרב שצברו אנשי המקצוע שלנו, מאפשרים לנו להעניק את הליווי, הייעוץ והפתרונות הטובים ביותר, מתוך התחשבות בצרכי העסק.

  מערך הביטוח המסחרי כולל את מגוון הכיסויים הדרושים והמותאמים לעסקים הפועלים בתחומים שונים ובכללם ביטוחי רכוש, אובדן תוצאתי, ביטוחי חבויות כגון: חבות כלפי צד שלישי, חבות מעבידים, חבות המוצר, אחריות מקצועית, ביטוחי הקמה, אשראי, יבוא ויצוא וכו'.

  המחלקה המשפטית של לידרים מלווה את הלקוח במתן יעוץ משפטי לסעיפי ביטוח ואחריות בהסכמים שונים עם לקוחות, ספקים, מממנים, שכירויות וכיו"ב.

  כמו כן, מחלקת התביעות של לידרים מלווה את הלקוח מרגע בו נודע על התרחשות הנזק ועד לקבלת פיצוי הולם מהמבטח.

  תחומי התמחות נוספים

  לכל תחומי התמחות
  מיתוג וקידום באינטרנט מיתוג וקידום באינטרנט