Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

לקבלת הצעה ומידע נוסף

השאירו פרטים

  ביטוח תשתיות

  ללידרים התמחות בטיפול בביטוחי הקמה והפעלה של מתקני תשתיות מהגדולים בישראל, לרבות תחנות כח קונבנציונליות, אנרגיה מתחדשת, תחבורה, מתקני התפלה וטיפול בתשתיות מים. אנו אחראים לביטוח ולליווי של פרויקטים אסטרטגיים ומשמעותיים, בקנה מידה בין לאומי, לכל אורך שלבי הפרויקט. לידרים אמונים על טיפול בעסקאות בארץ ובעולם, החל מליווי ההליך המכרזי, דרך ייעוץ וליווי מול הרגולטור, מו"מ על דרישות הביטוח עם המממנים, קביעת סעיפי האחריות והביטוח בכלל ההסכמים הנוגעים לפרויקט הן בשלב ההקמה והן בשלב התפעול.

  פרויקטים גדולים בתחום התשתיות דורשים ליווי צמוד ומקצועי של הזכיין והקבלנים המבצעים לצורך יצירת מערך ביטוח מקיף ומתאים. האתגרים הטכנולוגים והמשפטיים הרבים הטמונים בהם, לצד עבודה מול מוסדות בארץ ובעולם, מצריכה אנשי מקצוע בעלי ניסיון וידע מתאים, כדוגמת הצוות בלידרים, לטובת הצלחת הפרויקט.

  עסקאות בולטות בהן טיפלה לידרים כוללות בין היתר את הקמת והפעלת מתקני התפלה באשקלון, שורק וחדרה, הקמת פרויקט אגירה שאובה – כוכב הירדן, הקמת תחנת כח IPM באר טוביה, ביטוח פרוייקט פוטו וולטאי שניאור צאלים של שיכון ובינוי וליווי גורמים מממנים – תחנת כח דליה, עמק הבכא – אנרגית רוח, פרויקטים פוטו וולטאיים רבים.

   

  לידרים המתמחים בנושא:

  דיויד גורדון, יעל ויזל פינטו, עודד חיימוב, לין בן דור

  תחומי התמחות נוספים

  לכל תחומי התמחות
  מיתוג וקידום באינטרנט מיתוג וקידום באינטרנט